Podstacja CMOLAS

Wykonanie prac budowlano – montażowych związanych z budową podstacji trakcyjnej PT Cmolas. Zakres prac budowlanych: wykonanie placów utwardzonych bez podbudowy, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną – budowa budynku podstacji trakcyjnej w Cmolasie.

Realizacja 2020/2021