Baza do magazynowania i mieszania nawozów płynnych firmy ROL-MECH. Generalne wykonawstwo

Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, obejmujące m. in.: palowanie, fundamenty pod zbiorniki na nawóz płynny, zbiornik bezodpływowy, wiata stalowa, utwardzenie nawierzchni Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i asfaltowej, placów z nawierzchni brukowej, odwodnień liniowych i krat ściekowych

Radymno, listopad 2020 – lipiec 2021