Montaż konstrukcji żelbetowej. Prefabrykowane słupy i dźwigary.

Przykład realizacji budowy hali stalowej inicjowanej kompozycją konstrukcji. Zastosowano jeden z trzech typów montażu: indywidualny – według kolejności elementów. Poszczególne części, element po elemencie były transportowane na swoje miejsce i zgodnie ze sztuką budowlaną łączone śrubami, złączami nitowanymi, zmontowane przez zespawanie.

Oprócz tego zastosowano montaż tzw. działkami roboczymi przez instalację całych partii konstrukcji stalowej hali, wcześniej prefabrykowane w naszym zakładzie produkcji. Ze względu na gabaryty i konstrukcję hali nie stosowano metody potokowego montażu. Montaż konstrukcji żelbetowej z wykorzystaniem dźwigów i żurawi budowlanych, rusztowań budowlanych, narzędzi monterskich, spawarek, zgrzewarek, nitownic, pił do metali, wciągarek linowych.

Prefabrykowane słupy i dźwigary przygotowane idealnie wg projektu ułatwiły szybkie i precyzyjne połączenie konstrukcji w całość.

Transsped, Malawa 2016