Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie

Wykonanie konstrukcji stalowej kratownic i montaż na elewacji budynku.

Lublin 2015